Фотокниги «Премиум» с твърди страници

Фотокниги "Премиум" с твърди страници

Фотокниги с твърди страници (8-40 стр)
Формат Цена за 8 стр  доп стр. лв. 
Фотокнига с твърди страници 15х20 63 лв +4 стр  6,8
Фотокнига с твърди страници 20х15 63 лв +4 стр  6,8
Фотокнига с твърди страници 20х20 80 лв +2 стр  6,8
Фотокнига с твърди страници 20х30 80 лв +2 стр  6,8